External Links
Social Networks
slid1
Ground transportation

خدمات حمل و نقل جاده ای ما از آنسوی مرزهای کشور فراتر رفته و با وجود محوریت اصلی فعالیت ها در داخل ایران، در صورت نیاز مشتریان به حمل و نقل جاده ای و یا ترکیبی، شرکت ایتاتیکو در کمترین زمان آماده ارائه خدمات و تأمین نیازهای شما در سرتاسر اروپا و خاورمیانه می باشد.

slid8
railroad transportation

در مواردی که هزینه حمل اهمیت بیشتری به نسبت زمان حمل پیدا می کند، استفاده از سیستم ریلی، با وجود امکانات مناسبی که شرکت ما در امور حمل و نقل ریلی در اختیار دارد، مزیت های بسیاری نسبت به حمل و نقل جاده ای خواهد داشت

slid7
Maritime Transportation

تیم لجستیک حمل و نقل دریایی ایتاتیکو، خدمات حمل و نقل را در طیف گسترده ای از حجم های گوناگون صادرات و واردات در ایران، پشتیبانی می کند. شرکت همچنین همکاری بسیار نزدیکی با شرکت ها و خطوط کشتیرانی به عنوان یک (NVOC) دارد.

Itatico CRM

test

مشاهده کنید

customer

some our Custumer

    Sorry, no posts matched your criteria.